Blickle termékinformáció

A gyártónak a termékeiért vállalandó felelősségének és kötelezettségeinek megítélésekor, különösen a Termékszavatossági törvény (Produkthaftungsgesetz) 4 §-a és a Készülék- és termékbiztonsági törvény (Produktsicherheitsgesetz) 3 § 2. bekezdése szerint a jelen katalógusban a Blickle termékekkel kapcsolatos valamennyi információt és figyelmeztetést figyelembe kell venni. Ezek figyelmen kívül hagyása a gyártót mentesíti felelősségvállalási kötelezettsége alól.

1.0 Termékinformáció és rendeltetésszerű használat

E meghatározás értelmében a kerekek és görgők olyan alkatrészek, amelyek általában kicserélhetők és az erre a célra tervezett eszközökre, bútorokra, szállítórendszerekre vagy ezekhez hasonló termékekre szerelik őket, hogy mozgathatók legyenek.

Ez a termékinformáció olyan kerekekre és görgőkre, különösen passzívan kormányzott görgőkre vonatkozik (forgóvillás görgők),amelyek nem gépi úton mozgatott járművekhez és készülékekhez (a továbbiakban szerkezetek) készülnek, és amelyeket rendszerint a járási sebességnél (4 km/h) nem gyorsabban és nem tartós üzemben mozgatnak.

E termékinformáció értelmében a kerekek és görgők a következő alkalmazási területekre oszthatók:

Lakóterület:
• pl. ülőbútorok, otthoni bútorok

Szolgáltatási terület:
• ált. szolgáltatási terület, pl. bevásárlókocsi, irodabútor
• kórházi terület, pl. betegágyak

Ipari terület:
• pl. közepes és nagy teherbírású szállítóeszközök

A rendeltetésszerű használathoz különösen a szakszerű felszerelés tartozik:

a) A terméket minden, arra kijelölt helyen szorosan rögzíteni kell a szerkezethez

b) A szerkezetnek ezeken a helyeken megfelelő szilárdsággal kell rendelkeznie.

c) A termék funkcióját a szerelés nem gátolhatja vagy módosíthatja.

d) A forgóvillás görgőket úgy kell felszerelni,hogy a forgótengelyeik függőlegesen álljanak.

e) A fixvillás görgőket úgy kell felszerelni, hogy a keréktengelyeik egy vonalba essenek.

f) Egy szerkezetre csak ugyanazon beépítési magasságú görgőket lehet használni.

Nedves helyiségben, szabadban, a tenger közelében vagy agresszív, korróziót okozó környezetben egyedi kivitelű terméket kell választani.

Olyan hőmérséklettartományban történő használat esetén, amely a jelen katalógusban szereplő standard termékeknél nincs megjelölve, egyedi kiviteli terméket kell választani. Semmilyen körülmények között sem szabad standard terméket ilyen körülmények között működtetni névleges terhelés mellett.

A kerék, a villa, a fékberendezés és a tengelytartozékok funkcionális egységet képeznek. A felelősségvállalás csak az eredeti termékekre vonatkozik.

A görgők kiválasztásakor az összes lehetséges terhelésnek ismertnek kell lennie. Egyéb esetben ezeket megfelelő biztonsági ráhagyással kell megbecsülni (lásd a 50. oldalon szereplő kerék és görgő szakmai tanácsadót).

2.0 Helytelen használat

Helytelen használat – azaz a kerekek és görgők nem rendeltetésszerű használata – akkor valósul meg, ha

a) a kerekeket vagy görgőket nagyobb terheléssel használják, mint a katalógusban szereplő max. teherbírás.

b) a használat nem megfelelő, nem egyenletes padlón történik.

c) túl magas vagy túl alacsony a környezeti hőmérséklet.

d) egy készüléket rögzített fékkel, erőszakkal mozgatnak, vagy a rögzítőféket menetfékként használják.

e) különösen agresszív anyagoknak lehet kitéve.

f) indokolatlanul nagy sokk- és esésterhelésnek van kitéve.

g) idegen test kerülhet a futófelületbe.

h) a kerekeket és görgőket túl nagy sebességgel használják.

i) a gyártóval nem egyeztetett módosításokat végeznek.

j) mechanikai károsodásokra kerül sor idegenhatások vagy ütközés hatására.

3.0 Termékteljesítmény

Amennyiben a termékteljesítmény nincsen konkrétan a katalógusainkban, prospektusainkban,teljesítményleírásainkban stb. meghatározva, a kerekeinkre és görgőinkre, illetve alkatrészeikre vonatkozó követelményeket egyeztetni kell velünk.

Irányadó az ide vonatkozó DIN-, ISO- és EN szabvány.

A rögzítőfékrendszerekkel rendelkező görgők rögzítőerői úgy vannak kialakítva, hogy a kerék és görgőszabvánnyal ellentétben adott legyen az optimális arány a nagy rögzítőerő és egyidejűleg a kis működtetőerő között.

4.0 Termékkarbantartás

Ajánlott éves karbantartás/ellenőrzés:

1. A zsírzógombbal rendelkező termékeket évente egyszer utána kell zsírozni, amíg kis mennyiségű zsír ki nem préselődik a csapágyakból. Kalcium-komplex szappan (Renolit CX-EP 2 vagy hasonló) alapú általános célú kenőzsírt ajánlunk, amelynek használati hőmérséklete -30 °C-tól +140 °C-ig terjed. Az ettől eltérő felhasználási körülmények esetén az alkalmazásnak megfelelő kenőanyagot ajánlunk.

2. Ellenőrizze a csavarkötések szoros illeszkedését.

3. Kerék, forgókoszorú, fék, irányrögzítő és egyéb tartozékok működésének ellenőrzése.

4. A kerékcsapágy és a forgókoszorú játékának ellenőrzése, ideális esetben a DIN EN12530–12533 szerint (ISO 22881–ISO 22884).

5. Légtömlős kerekek légnyomásának ellenőrzése a Blickle teljes katalógusában szereplő adatok szerint.

6. Kopás vizsgálata tömörgumi abroncsok és futófelületek esetén. Irányadó érték: max.kopás < fél futófelület-vastagság.

A szabványtól nagymértékben eltérő felhasználási körülmények esetén ajánljuk a fenti intézkedések gyakoribb elvégzését.

Csak olyan tisztítószerek használhatók, amelyek nem tartalmaznak korrozív és káros komponenseket.

A görgőket, ill. azok alkatrészeit azonnal ki kell cserélni, amint működési zavarok lépnek fel.

5.0 Termékmegfelelőség

A termékbiztonsági és piaci forgalomba hozási követelményekre vonatkozó irányelvekkel és szabványokkal (pl. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) kapcsolatos aktuális információk a www.blickle.com weboldalon találhatók.

6.0 Információk és tájékoztatási kötelezettségek

Az információs és tájékoztatási kötelezettségek, valamint a termékfelelősségi törvény szerinti karbantartási munkák teljesítéséhez a következők állnak rendelkezésre:

• a kereskedők részére:
termék- és felhasználói információkat tartalmazó katalógusok
• a feldolgozást végzők részére: termék- és felhasználói információkat tartalmazó katalógusok
• a felhasználó részére: termék- és felhasználói információk

A kerekek és görgők helyes működése érdekében

• a kereskedőknek be kell tartaniuk ezt a termékinformációt (1.0–5.0 pont) és a felhasználói információkat, és szükség esetén el kell kérni a gyártótól és át kell adni a feldolgozást végző fél részére.
• a feldolgozást végző feleknek be kell tartaniuk ezt a termékinformációt (1.0–5.0 pont) és a felhasználói információkat, és szükség esetén el kell kérni a gyártótól és át kell adni a felhasználó részére.

Az illusztrációk, rajzok és méretek változtatásának jogát fenntartjuk, ezek tehát nem kötelező érvényűek.

 

Utoljára módosítva: 2023. január 09.