ROLL-N Kft.

Bemutakozás

Adatvédelmi szabályok

1. Általános tudnivalók

A Roll- N Ipari Kerekek Kft. - a továbbiakban Roll-N Kft. - tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Roll-N Kft. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Roll-N Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás az adatfelhasználás helye szerinti jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően történik ott. Ennek biztosítására minden szükséges intézkedést megteszünk.
Jelen álláspont nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Roll-N Kft. honlapjáról hyperlinkkel érhetőek fel.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. A honlap meglátogatása során a Roll-N Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Roll-N Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt.

Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Roll-N Kft. az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Amennyiben személyes adatokat bocsát a Roll-N Kft. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek az Ön hozzájárulása nélkül. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha arra jogszabály, hatóság, vagy bíróság kötelez.
Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. Biztonság

A Roll-N Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Roll-N Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Roll-N Ipari Kerekek Kft. 1302 Budapest, Pf. 50.), vagy e-mailben. Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.
Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Roll-N Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címen keressen fel bennünket.

5. Az adatkezelésért felelős:

Adatkezelésért felelős cég: ROLL-N Ipari Kerekek Kft.
Ügyvezető: Kovács János
A vállalat címe: H - 1037 Budapest, Hunor u. 44-46.