ROLL-N Kft.

Bemutakozás

Használati feltételek

Bevezető

Ezt a honlapot a ROLL-N Ipari Kerekek Kft (1037 Budapest, Hunor utca 44-46.) üzemelteti. Noha a honlapon található, a Roll-N Ipari Kerekek Kft.(a továbbiakban: Roll-N Kft.) cégre, a BLICKLE Räder und Rollen GmbH und Co. -ra, illetve harmadik személyekre vonatkozó információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalan és valós jellege nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a Roll-N Kft nem vállal felelősséget.
A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A honlap használatának általános feltételei

1. Szerzői jog

A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Roll-N Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása (a háttérképek kivételével) csak a Roll-N Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A terjesztés és sokszorosítás jogával a BLICKLE Räder und Rollen GmbH. u. Co. rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad.
C 2009 Roll-N Kft. Budapest. Minden jog fenntartva.

2. Védjegyek


A Roll-N Kft. logója, a BLICKLE Räder und Rollen GmbH. u. Co. logója és az ezeken az oldalakon található valamennyi terméknév és/vagy a termékek külső megjelenése a Roll-N Kft. illetve BLICKLE Räder und Rollen GmbH. u. Co. tulajdona. Ezeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

a. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a Roll-N Kft. nem ismeri. A Roll-N Kft. mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.
b. A Roll-N Kft. honlapjáról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.
c. A Roll-N Kft. nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jog vagy személyiségjog sérelmét.

4. Általános jognyilatkozat

A Roll-N Kft. honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége - a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül - csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik.
A Roll-N Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Roll-N Kft. honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusvédő használatával).
A Roll-N Kft. nem kezeskedik azért, hogy a Roll-N Kft. honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők lennének.

5. Roll-N Kft. termékek

A weboldalon található információkkal kapcsolatban az alábbi címhez fordulhat: p.horvath@roll-n.hu
A www.roll-n.hu weboldalt tervezte, kivitelezte és üzemelteti: Horváth Péter