Szolgáltatás

Szakmai tanácsadó

C. Blickle termékismertetés

A "Gyártmányfelelősségi törvény" kötelezi a gyártót a saját termékeivel kapcsolatban (§ 4 term-szav jogsz.) a következő információk közlésére a kerekekről és görgőkről.
Ha ezeket nem veszik figyelembe, ez a gyártót felmenti a felelősség alól.
1.0 Gyártmányismertetés és rendeltetésszerű használat
A kerekek és görgők a definíció értelmében olyan szerkezeti elemek, amelyek általában cserélhetők és felszerelésre kerülnek az e célra tervezett szerkezetekre, bútorokra és szállítórendszerekre vagy szerkezetileg rokon gyártmányokra, hogy ezek guríthatók legyenek.

Ez a gyártmányismertetés kerekekre és görgőkre vonatkozik, különösen a paszszívan mozgatott görgőkre (forgóvillás görgők), és nem a gépi meghajtású közlekedési eszközökre és szerkezetekre, amit a továbbiakban objektumnak nevezünk, és amelyeket általában max. járássebességgel mozgatnak és nincsenek állandó használatban.

A kerekeket és görgőket ennek a gyártmányismertetőnek az alapján a következő alkalmazási területekre lehet besorolni:

  Lakás: pl.: ülőbútorok, egyéb lakásbútor
  Szolgáltatás:
 • ált. szolgáltatás (pl. bevásárló kocsik, irodabútorok)
 • kórház ( pl. betegágyak )
  Ipar: pl. szállító berendezések közepes és nagy teherbírással

A rendeltetésszerű használathoz különösen a szakszerű felszerelés tartozik:
 • A termék minden arra előirányzott ponton szilárdan és biztosan legyen összeszerelve az objektummal.
 • Az objektum ezeken a helyeken megfelelő szilárdággal kell rendelkezzen
 • A termékek funkciója a szerelés következtében nem károsodhat és nem változhat meg.
 • A forgóvillás görgőket úgy kell szerelni, hogy a forgás tengelye függőleges legyen.
 • A fixvillás görgőket úgy kell szerelni, hogy a kerekek tengelye egy vonalba essen
 • Egy objektumra csak ugyanaz a fajta forgóvillás görgő szerelhető. Ha fixvillás görgőt is akarnak szerelni rá, csak a gyártó által ajánlott görgőt szabad felszerelni.
Nedves helyiségek, szabadban való használat, tenger közelében vagy agresszív, korróziót okozó környezetben való használat esetén különleges kivitelű terméket kell választani.

Az +5°C alatti és +30°C feletti hőmérsékleten történő használatra különleges kivitel terméket kell választani. Semmi esetre sem szabad különleges feltételek esetén a terméket névleges terheléssel használni.

A kerék, a villa, a fékberendezés és a tartozékok funkcionális egységet képeznek. A felelősség csak a saját eredeti termékeinkre vonatkozik.

A görgők kiválasztásánál minden lehetséges terhelés ismert kell, hogy legyen. Máskülönben ezeket elegendő biztonsági tartalékkal kell felbecsülni.
2.0 Hibás használat
A hibás használat esete - vagyis a kerekek és görgők nem rendeltetésszerű használata pl. akkor valósul meg, ha
 • a kerekeket és görgőket nagyobb terheléssel használják, mint a katalógusban szereplő max. eherbírás.
 • a használat nem megfelelő, nem egyenletes padlón történik
 • a környezet hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas
 • az eszközt befékezett görgőkkel, erőszakkal mozgatják
 • különösen agresszív anyagokkal kerülnek kapcsolatba
 • indokolatlanul nagy lökés és esés hatása alá kerül
 • idegen test hatolhat a futófelületbe
 • a kerekeket, görgőket túlzottan nagy sebességgel használják
 • a gyártóval nem egyeztetett változtatások történtek
3.0 Gyártmány-teljesítmény
Amennyiben a termék-teljesítőképesség a katalógusainkban, prospektusainkban, teljesítmény-leírásainkban, stb. nincs konkrétan megállapítva, akkor a görgőinkkel, ill. azok szerkezeti elemeivel szembeni elvárásainkkal kapcsolatban a gyártóval kell megegyezni.

Irányadó az idevonatkozó DIN-, ISO- és EN szabályozás, szabvány.

4.0 Termékkarbantartás
A kerekeket és görgőket az előírásnak megfelelően rendszeresen

. a csapágyak utánzsírozásával
. az oldható kötések utánállításával kell
karbantartani.

Csak olyan tisztítószereket szabad használni, melyek nem tartalmaznak korróziót okozó vagy károsító alkotórészeket.

A görgőket ill. azok alkatrészeit azonnal ki kell cserélni, ha működési zavarok jelentkeznek.

5.0 Tájékoztatási és utasítási kötelezettségek
A tájékoztatási és utasítási kötelezettségek valamint a karbantartási munkák teljesítéséhez a gyárt mányfelelősségi törvény értelmében rendelkezésre állnak:
 • a kereskedelem részére katalógusok, gyártmány- és felhasználási tájékoztató
 • viszonteladók részére:
  katalógusok, gyártmány- és felhasználási tájékoztató
 • a felhasználó számára:
  gyártmány- és használati tájékoztató
A kerekek és görgők működésének biztosításához
 • a kereskedő köteles ezt a termékismertetőt (1.0 - 5.0) és a használati ismertetőt beszerezni, figyelembe venni és szükség esetén a gyártótól beszerezni és továbbítani a viszonteladó részére.
 • a viszonteladónak be kell szerezni ezt a termék (1.0 - 5.0) és a használati ismertetőt, figyelembe venni és szükség esetén a gyártótól beszerezni és továbbítani a felhasználó részére.
Ábrák, rajzok, méretek, tömegek stb. műszaki okokból megváltoztathatók előzetes bejelentés nélkül.


Letölthető pdf formátumban